Aktualizacje dotyczące e-recepty

Aktualizacja transformaty głównej

Została opublikowana poprawiona transformata główna (Transformaty2020_01_22.zip).

  • Przywrócono poprzednie ustawienie parametru konfiguracyjnego transformaty – tj. prezentowanie identyfikatora pracownika medycznego wystawcy. W przypadku, gdy jest to numer PESEL, np. tech. farm. odpowiada za to parametr konfiguracyjny (false)
  • Włączono prezentowanie numeru umowy usługodawcy z NFZ w przypadku e-recept zawierających dane asystenta medycznego.

     

Recepta 365 – aktualizacja transformaty pomocniczej

W przykładzie załączonym do komunikatu z dnia 20.12.2019 r. dot. recepty na 365 dni, szablon opisujący „datę do”, został umieszczony w niewłaściwym miejscu.

Prawidłowy jest opis zawarty w treści komunikatu. Przykład został poprawiony (r365_20200123.zip).

Jednocześnie poprawiona została transformata pomocnicza w tym zakresie, aby pobierała informację z właściwego miejsca (Transformaty2020_01_22.zip).

     

Recepty PRO-AUCTORE / PRO-FAMILIA

Publikujemy zaktualizowany dokument (P1-DS-Dokumentacja_integracyjna_P1-eRecepta_korekta.docx). W dokumentacji integracyjnej, w rozdziale 6.11. "Obsługa recept pro auctore / profamilia" został popełniony błąd. 

Poprawny zapis to oczywiście:

  • 2.16.840.1.113883.3.4424.2.10.{y}.{z}.2.1
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.2.10.{y}.{z}.2.9

Po {z}, a przed 2.1 musi być kropka.  

Jednocześnie, wprowadzamy modyfikację, rozróżniającą pielęgniarki i położne, z uwagi na zdarzające się identyczne numery NPWZ.

y - oznaczenie grupy zawodowej (1- lekarz, 2 – pielęgniarka, 3 – położna

O dostępności zmodyfikowanej wersji systemu poinformujemy odrębnym komunikatem.