Wytyczne i rekomendacje Centrum e-Zdrowia

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Rekomendacje

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Rekomendacje w zakresie cyberbezpieczeństwa

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Rekomendacje w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wytyczne

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Wytyczne dla wymiany EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Wytyczne dla wymiany EDM

Plan

Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia

Zestaw rekomendacji funkcjonalnych oraz organizacyjnych; wskazówki, których celem jest wskazanie możliwych kierunków działania

Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia

Zestaw rekomendacji funkcjonalnych oraz organizacyjnych; wskazówki, których celem jest wskazanie możliwych kierunków działania